سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
خبرگزاری حوزه 
خبرنگار 
2010/03/02 
2014/12/18 
تهیه خبر بیوت مراجع، انجام مصاحبه  
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی واحد تبلیغ اینترنتی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ اینترنتی  
همکاری 
معاونت تبلیغ استان قم 
مسئول سایت اداره رسانه معاونت تبلیغ استان قم 
2014/03/11 
2014/09/24 
تامیین محتوای سایت 
همکاری 
شورای سیاستگزاری ائمه جمعه 
امام جمعه  
2014/12/18 
ادامه دارد 
امام جمعه شهرتوپ آغاج کردستان 
همکاری 
حوزه علمیه امام صادق(ع) بیجار 
استاد 
2014/12/22 
ادامه دارد 
تدریس  
همکاری 
ستادامربه معروف و نهی از منکر شهر توپ آغاج 
رئیس ستاد امربه معروف و نهی از منکر  
2015/01/21 
ادامه دارد 
اجرایی برنامه ها و .......... 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران شهرستان بیجار 
استاد 
2015/04/20 
ادامه دارد 
تدریس  
تدریس 
پایگاه های بسیج سپاه پاسداران اشتهارد 
مدرس 
 
 
نقدعرفان های نوظهور، 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان بیجار 
مدرس 
2015/02/09 
2015/05/15 
علوم قرآنی 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق (ع) بیجار 
مدرس 
2014/12/22 
2015/05/31 
روش تحقیق 
تدریس 
حسینیه فاطمه الزهرا(س) شهر توپ آغاج 
مدرس 
2015/04/16 
ادامه دارد 
تفسیر 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران شهرستان بیجار 
مدرس 
2015/04/20 
2015/07/16 
روش تحقیق پیشرفته 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران شهرستان بیجار 
مدرس 
2015/04/20 
2015/06/24 
روش نویسندگی 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع بیجار  
استاد 
2015/09/20 
ادامه دارد 
منطق مظفر / یا منطق تعلیمی  
تدریس 
حوزه علمیه فاطمه الزهرا س 
استاد 
2015/09/21 
ادامه دارد 
اصول الفقه مرحوم مظفر جلد 1 و 2 
تدریس 
حوزه علمیه فاطمه الزهرا س شهرستان بیجار  
استاد 
2015/09/21 
ادامه دارد 
عقاید خاص شیعه  
اداری 
شهر توپ آغاج 
رئیس ستادبازسازی عتبات و عالیات شهر توپ آغاج 
2017/02/19 
ادامه دارد 
رئیس ستادبازسازی عتبات و عالیات شهر توپ آغاج  
اداری 
شهرستان بیجار  
مدیر 
2016/09/05 
ادامه دارد 
مدیرحوزه علمیه امام صادق(ع)سطوح 1و2