غلبه برشیطان از منظر امام علی (ع)
81 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2013 11:16:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

امام علی (علیه السلام) روزی یکی از بردگان را صدا زد ،و او جواب نداد،چند بار نام او را بلند خواند و اوشنید و پاسخ نداد.حضرت امیرالمومنین (ع)خودبه نزد او آمد و فرمود: مگر صدای مرا نشنیدی ؟ گفت : چرا شنیدم ،چون از عقوبت شما در ایمن بودم خواستم شما را به خشم آورم.امام علی (علیه السلام) فرمود: من هم به خشم می آورم آن شیطانی را که تو را این چنین اغفال کرد.سپس او را درراه خدا آزاد کرد(1)شیطان با همه ایادی خود سعی در منحرف کردن مومنین و بندگان خدای متعال هستند،در این میان برخی ها از روی غفلت قدم به قدم شیطان حرکت می کنند، بطوری که رفته رفته خود به عاملی از عوامل انحراف و دستیار شیطان تبدیل می شود.انسان های هم هستند با تمام قدرت و قوت در مقابل شیاطین ایستادگی می کند و مبارزه عملی با شیطان دارند .

خشم ، یکی از ابزارهای است که شیطان روی آن تاکید کرده و برهرکسی که خشمگین باشدتاثیرچند ده برابری می گذارد.امروزه خیلی از فروپاشی های خانواده ها براثر عدم درک متقابل و کنترل خشم درمحیط خانواده است.متاسفانه هنوز در خیلی از خانواده ها تنبیه بدنی بزرگترین ابزار نشان دادن قدرت محسوب می شود.براساس برخی آمارها بیشترین دادخواست طلاق خانم ها به دلیل خشونت و بدرفتاری های است که شوهرانشان در منزل دارند است . با اندک تاملی در الگوی زندگی اهل بیت (علیهم السلام) بهره بردن از چگونگی برخورد آنها با دیگران و زیردستان و خانواده ،خیلی از مشکلات خانواده ها را برطرف می شود . والدین باید در محیط خانه از هرگونه خشونت و برخورد های تند در بین بچه ها به شدت بپرهیزند،پدر و مادری که هروز پیش فرزندان خود جر و بحث دارند ، ناخوداگاه بچه ها نیز الگوی خشم و خشونت و شرارت را از پدرو مادر خود فرا می گیرند .

منابع:(مجالس الواعظین ج1ص279)