شخصیت گرایی اوج گمراهی وین دبلیو دایر
65 بازدید
محل نشر: اینترنتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وین دایر بازار دین فروشان قلابی این روزهای قرن بیست یکم با صادرات تفکر و اندیشه های خود در صدد خلق فرقه و مذهب هستند، روانشناسانی که این روزها داعیه عرفان و پدر معنوی جهانیان را یدک می کشند، خود، روزی عاری از واژه های مقدس بوده اند، ولی امروز با درهم آمیختن با سیاستمداران لیبرال دموکرات ، گام به فراخوانی آرامش با نام خدا رو به سوی بی خدایی شدن است .